Proces

Schemat działania, który łączy systematykę i dokładność z ciekawymi pomysłami.

Opis procesu

W celu dostarczenia produktów i usług najwyższej jakości opracowałem proces polegający na zdefiniowaniu wymagań i dostarczeniu odpowiednich rozwiązań biznesowych, zapewniający jednocześnie, że uzyskany wynik jest estetyczny, funkcjonalny i przyjazny dla użytkownika. Oferowane przez Pix Machina usługi i produkty są szyte na miarę. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, a sposób współpracy z Klientem zależy od spersonalizowanej oferty. Chcąc zwiększyć Twoją wiedzę na temat współpracy z Pix Machina przedstawiam główne etapy życia projektu. Na każdym etapie utrzymuję stały kontakt z Klientem. Wiem, że taka metoda działania przynosi najbardziej zadowalające dla obu stron efekty.

Analiza

Podstawą i najważniejszym etapem każdego projektu jest dokładna rozpoznanie i analiza problemu. Zebranie wszystkich możliwych informacji o Twojej marce, firmie, produkcie lub usłudze. To tutaj pozyskane zostają dane na temat m.in. audytorium, słabych i mocnych stron Twojego biznesu, Twojej pozycji na rynku i konkurencji. Stawiam się na miejscu Twojego klienta i analizuję Twoją markę pod każdym względem. Odkrywam fakty i dane liczbowe, które pomagają mi lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i stanowią solidną podstawę strategii, która pozwoli zrealizować Twoje cele.

Elementy etapu:

 • rozpoznanie i analiza problemu,
 • analiza rynku,
 • analiza konkurencyjności,
 • analiza audytorium,
 • analiza środowiska technicznego,
 • inwentaryzacja zawartości,
 • analiza słów kluczowych,
 • audyt strony internetowej,
 • generowania pomysłów i potencjalnych rozwiązań,
 • generowanie danych do projektu i prototypów.

Planowanie

Podczas fazy planowania zostaje szczegółowo zdefiniowany cel, wymagania i ramy czasowe projektu. Identyfikuję wyniki, jakie chcesz uzyskać i przeprowadzam dyskusję jaki produkt je dostarczy. Kiedy strategia konkretnego rozwiązania zostanie uzgodniona do uzyskanych w fazie analizy danych dodaję techniczny aspekt projektu. Przygotowuję listę właściwości i funkcjonalności, które będą zaimplementowane w końcowym produkcie. Jeżeli projekt polega na rozwoju już istniejącego produktu przeprowadzam pełny audyt, aby określić jak można dodać nowe funkcjonalności w najefektywniejszy sposób. Następnie biorę wizję rozwiązania i zaczynam formować podstawy struktury i wygląd produktu. Zostaje zaplanowana m.in. struktura zawartości, mapa strony i zarys interfejsu użytkownika. Etap ten skutkuje wizualizacją specyfikacji i dostarczeniem pierwszych prototypów. Ta faza projektu jest często pomijana ale ja uważam że jest to istotny krok, który nie tylko kształtuje kolejne etapy projektu ale pozwala przeprowadzić je w sposób sprawny i efektywny.

Elementy etapu:

 • zdefiniowanie celu, wymagań i ram czasowych,
 • architektura informacji,
 • zdefiniowanie właściwości i funkcjonalności,
 • pełny audyt istniejącego produktu,
 • określenie struktury elementów,
 • przygotowanie mapy strony,
 • tworzenie przypadków użycia,
 • zarys interfejsu użytkownika,
 • zaplanowanie lub zgromadzenie zawartości,
 • przygotowanie zawartości — stworzenie, modyfikacja, optymalizacja SEO,
 • zdefiniowanie słów kluczowych,
 • definiowanie grup użytkowników,
 • opracowanie prototypów,
 • udokumentowanie specyfikacji projektu.

Projekt graficzny

Gdy już posiadam jasno zdefiniowane wymagania i plan mogę przystąpić do realizacji zamierzonych efektów. Na tym etapie pomysł zaczyna nabierać kształtu. Biorę wyniki moich badań i zaczynam kreślić ogólny szkic wstępnej koncepcji. Koncepcja ta jest podstawą projektu graficznego, który najlepiej dotrze do rynku docelowego i spełni wymagania projektu. Przygotowuję ilustracje, projekt interfejsu użytkownika, definiuję schemat kolorów i język marki, starannie dobierając ich rodzaj i upewniając się, że skończę z naprawdę wyjątkowym produktem. Jeżeli jest to możliwe projekt graficzny zostaje przygotowany w oparciu o istniejące wytyczne marki. Wszystkie projekty oparte są na najnowszych wytycznych i standardach branży w celu zapewnienia intuicyjnego, atrakcyjnego i przyjemnego w użyciu produktu. Biorę pod uwagę każdy szczegół w celu kształtowania doświadczeń wartych zapamiętania.

Elementy etapu:

 • określenie schematu kolorów
 • zdefiniowanie konwencji tożsamości,
 • określenie typografia,
 • przygotowanie wstępnego projektu graficznego,
 • przygotowanie projektu interfejsu graficznego,
 • przygotowanie docelowego projektu graficznego,
 • zaprojektowanie dodatkowych elementów graficznych,
 • zaprojektowanie formularzy,
 • przygotowanie modelu testowego,
 • przygotowanie funkcjonalnych prototypów.

Wdrożenie / Kodowanie

Po przygotowaniu odpowiednich projektów graficznych czas na fazę produkcyjną. Czas na wprowadzenie pomysłów w życie. Podczas tego etapu używam swojej wiedzy i umiejętności do stworzenia inteligentnych, prostych i efektywnych narzędzi. Projekt graficzny zostaje przekształcony na język komputerowy przy wykorzystaniu technologii takich jak HTML5, CSS3, PHP i JavaScript. Dla bardzo zaawansowanych witryn instaluję i modyfikuję odpowiedni system CMS. Następnie dodaję odpowiednią zawartość i optymalizuję wszystko pod kątem wyszukiwarek internetowych. Przeprowadzam szeregu odpowiednich testów, aby zapewnić, że strona będzie funkcjonować tak jak powinna. Wykorzystuję najnowsze technologie i standardy, dzięki czemu dostarczam produkt o najwyższej jakości.

Elementy etapu:

 • stworzenie środowiska programowego,
 • stworzenie szablonów strony,
 • przygotowanie plików HTML i CSS,
 • programowanie po stronie serwera,
 • przygotowanie plików PHP i JavaScript,
 • przygotowanie i obróbka plików graficznych,
 • implementacja CMS,
 • modyfikacja CMS,
 • rozwój baz danych,
 • wprowadzenie zawartości,
 • testowanie wydajności.

Testy / Uruchomienie

Gdy projekt jest gotowy i zakodowany przyszedł czas na jego uruchomienie. Jest to ostrożny proces, podczas którego strona zostaje umieszona na serwerze produkcyjnym gdzie zostaną dokonane testy i poprawione błędy. Zawsze staram się zapewnić, żeby etap uruchomienia przeszedł gładko. Wykonuję szereg testów na różnych urządzeniach i w popularnych przeglądarkach w celu zapewnienia maksymalnej dostępności produktu. Staram się uszkodzić stronę a następnie poprawiam błędy, optymalizuję grafikę i szukam uszkodzonych linków, upewniając się, że wszystko działa tak jak powinno. Ostatecznie strona zostaje przeniesiona na serwer i jest gotowa do uruchomienia.

Elementy etapu:

 • wprowadzenie zawartości,
 • umieszczenie strony na serwerze produkcyjnym,
 • testowanie w różnych przeglądarkach,
 • zapewnienie zgodności w różnych przeglądarkach,
 • wprowadzanie poprawek,
 • przygotowywanie dokumentacji,
 • szkolenie użytkowników,
 • szkolenie z obsługi CMS,
 • przeniesienie strony na serwer.

Powdrożenie / zarządzanie

Często projekt nie kończy się na wypuszczeniu produktu. Uruchomienie strony nie musi oznaczać końca mojej pracy. Każda strona zaraz po wdrożeniu przechodzi okres adaptacji, podczas którego należy ją monitorować, poprawiać błędy i wprowadzać nieuniknione poprawki. Jest to okres prowadzenia analizy popularności zawartości, odwiedzin użytkowników i stosowania odpowiednich strategii optymalizacji w celu zapewnienia najwyższej jakości. Zawsze szukam możliwości wykorzystania nowych technologii i funkcjonalności. W tej branży zmiana jest stała. Stronę należy nieustannie modyfikować w zależności od zmian rynkowych i trendów.

Elementy etapu:

 • wysłanie strony do wyszukiwarek,
 • wprowadzanie poprawek na życzenie,
 • aktualizowanie strony,
 • rozbudowa o nowe funkcje,
 • akcja marketingowa strony,
 • dalsza optymalizacja pod kątem wyszukiwarek.

Menu


Dowiedz się więcej o oferowanych przeze mnie usługach: